בקשה להצעת מחיר

פרטי התקשרות
פרטים על המוצר הנארז
סוג המוצר
סוג החומר
גוון החומר
רמת אטימות
עובי החומר
לאיזה משקל נשיאה מיועדת השקית?
כמות
צירוף לוגו או גרפיקה קיימת
תוספות
האם נדרשים חורי איוורור?

Couldn't find what you were looking for?

Please leave your details and we will get back to you as soon as possible

Skip to content